TCVN 4530:2011

323/11 LÊ QUANG ĐỊNH, P. 5, Q. BÌNH THẠNH

INFO@SEAPOWER.VN

08:00 - 17:00

0903 66 00 16

TCVN 4530:2011
Ngày đăng: 27/01/2021 01:13 PM

    Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản để thiết kế xây dựng mới, cải tạo và mở rộng các cửa hàng xăng dầu.
    Tiêu chuẩn này có thể áp dụng để thiết kế các trạm cấp xăng dầu trong phạm vi của cơ sở công nghiệp.
    Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các cửa hàng xăng dầu trên mặt nước.

    Zalo
    Hotline