Tủ Tụ Bù

  • Với mức chi phí cạnh tranh nhưng SPMC vẫn có đầy đủ chức năng cho hệ thống hòa có thanh cái cách ly.
  • Chức năng đo lường thanh cái kỹ thuật số với đầy đủ các thông số.
  • Màn hình hiển thị các thông số vận hành LCD.
  • Bảng hiển thị các trạng thái bằng LED.
  • Tự động thêm và bớt tái cung cấp (tùy chọn).
  • Tự động điều chỉnh số lượng máy phát điện hòa vào hệ thống khi nhận được tín hiệu yêu cầu mang tải và gửi tín hiệu trả lời cho hệ thống yêu cầu (tùy chọn).
  • Hệ thống tự động đáp ứng yêu cầu tải. Tự động theo dõi tải của hệ thống và điều khiển số máy phát vận hành trong hệ thống, giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu.
Danh mục: