Tủ Điều Khiển Dây Chuyền

Tủ phân phối điện (BD) có thể sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Tủ BD được thiết kế chuẩn tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn để ứng dụng vào các công trình. Những ưu điểm của tủ này là:

Danh mục: