Tụ Chuyển Nguồn Tự Động (ATS)

Tủ chuyển nguồn tự động ATS được thiết kế và sản xuất phục vụ việc chuyển đổi nguồn điện từ nguồn lưới sang nguồn dự phòng trong trường hợp mất lưới. Với dải công suất từ 100A đến 6300A.

Danh mục: